W ramach tej dziedziny prawa Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o dział spadku,
  • o zachowek.

Prowadzimy także sprawy dotyczące zabezpieczenia spadku i dokonania spisu inwentarza, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, wyjawienia przedmiotów spadkowych, uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.