Kancelaria świadczy usługi prawnych w zakresie prawa administracyjnego polegające na:

  • sporządzaniu pism, zażaleń, odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowaniu naszych Klientów przed organami administracji.

Sprawami z zakresu prawa administracyjnego zajmują się Adwokat Anna Niedźwiedzka oraz Adwokat Wojciech Kamiński.