Zakres usług Kancelarii w sprawach podatkowych obejmuje takie zagadnienia jak:

  • reprezentację naszych Klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego,
  • pomoc w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie bieżącej działalności naszych Klientów,
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego.

Sprawami z zakresu prawa podatkowego zajmuje się Adwokat Anna Niedźwiedzka.