Mgr psychologii Dorota Kalinowska


Psycholog z dwudziestoletnim doświadczeniem profesjonalnym

Studia psychologiczne ukończyła w 1998r na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracowała w wielu instytucjach związanych z :

  • pomocą społeczną (MOPS w Luboniu, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy k. Poznania, w którym m. in. pełniła funkcje kierownika zespołu Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
  • edukacją (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Poznaniu, szkoły publiczne i prywatne – m.in. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, SP Nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, VIII LO w Poznaniu, Szkoły Prywatne Leonarda Piwoni w Szczecinie),
  • służbą zdrowia – prywatny gabinet psychologiczny w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu,
  • sądownictwem – przez ponad 10 lat zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jako specjalista psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, a następnie w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych, w latach 2009-2018 pełniła funkcję stałego biegłego sądowego z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, opiniując w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, adopcyjnych, karnych, nieletnich sprawców przestępstw, zeznań świadków – w tym małoletnich, chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, zeznań ofiar gwałtów.

 

 

Odbyła wiele szkoleń z zakresu psychoterapii (w nurcie psychoanalitycznym i terapii psychoanalitycznej, terapii systemowej), interwencji kryzysowej, pracy w interdyscyplinarnych zespołach profilaktycznych, diagnozy i pomocy dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, opiniowania psychologiczno-sądowego (w tym organizowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a także Fundację Dzieci Niczyje- obecnie Dajmy Dzieciom Siłę), szkoleniach superwizyjnych.

Prywatnie: w drugim związku małżeńskim, ma czworo dzieci oraz dwie pasierbice.