PRAWO KARNE

Zapewniamy pomoc prawną osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, w zakresie prawa karnego – w formie prowadzenia obrony lub jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, w tym odszkodowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dochodzone na podstawie Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tzw.: „ustawa lutowa”).

 

PRAWO KARNE SKARBOWE

W ramach specjalizacji z zakresu prawa karnego skarbowego zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych.