Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek handlowych we wszystkich problemach prawnych jakie pojawiają się w prowadzonej przez nich działalności. Kancelaria pomaga i prowadzi sprawy w zakresie: prawa gospodarczego, handlowego (w tym prawa spółek).

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną oraz konsultacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych oraz windykacji należności.

Opracowujemy dokumenty i procedury w zakresie bieżącej działalności naszych Klientów, np. wszelkie kontrakty z partnerami biznesowymi naszych Klientów, umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania umów, regulaminy, itp.

Kancelaria reprezentuje wspólników spółek w sprawach przeciwko spółce, w sprawach o naprawienie szkody spółce (actio pro socio) lub w przypadku pokrzywdzenia wspólnika przez innych wspólników. Prowadzimy także sprawy likwidacji spółek i rozliczeń między wspólnikami.