Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

  • reprezentowania naszych Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzania powództw przeciwegzekucyjnych,
  • postępowań w zakresie skarg na czynności Komorników Sądowych,
  • postępowań z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.