Poniżej przedstawiamy nasze opinie i poglądy na istotne tematy w dziedzinach, w których się specjalizujemy.

Treści zawarte na naszej stronie internetowej nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych.
W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prawnej prosimy o kontakt z adwokatami Kancelarii.

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji w sprawach frankowych – jest uchwała Sądu Najwyższego

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji to dwie przeciwstawne teorie, które powstały na gruncie rozstrzygnięć dotyczących spraw frankowych o unieważnienie umowy kredytowej denominowanej lub indeksowanej do kursu waluty obcej. Sądy stwierdzając nieważność zawartej umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą stały przed dylematem, którą z omawianych teorii zastosować, czyli w jaki sposób powinno nastąpić wzajemne rozliczenie stron.…

W prostych słowach o prostej spółce, czyli czym jest i jak założyć P.S.A.?

W prostych słowach o prostej spółce, czyli czym jest i jak założyć P.S.A.?               Prosta spółka akcyjna (dalej: P.S.A.) to zupełnie nowy typ spółki handlowej w polskim porządku prawnym. Wprowadzenie go do naszego systemu prawnego spełniać ma dwa założenia: w pierwszej kolejności – znacząco ułatwić kreowanie i funkcjonowanie spółek, a w konsekwencji – pobudzić…

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z.o.o. i spółki akcyjnej – czy to przestępstwo?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego[1]: ,,Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Ustawodawca dookreśla tę normę w przepisie art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego wskazując, że jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (a…

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym – czym jest i jak się przed nim bronić?

Wyrok zaoczny to orzeczenie zapadłe bez udziału strony, której dotyczy. Ta forma orzekania może stać się w najbliższym czasie o tyle popularna, że wprowadzona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego[1] nastawiona jest na przyspieszenie postępowania. Przyjrzyjmy się więc bliżej samej instytucji wyroku zaocznego i zbadajmy, jak można bronić się przed skutkami jego wydania. Ustawodawca wyraźnie wskazuje…

Mądry wspólnik po szkodzie? – kilka uwag o pokrzywdzeniu wspólnika w spółkach kapitałowych

Spółki kapitałowe (spółki z.o.o., akcyjne, a od marca 2021 r. – także proste spółki akcyjne) stanowią obecnie bardzo popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak z kilku powodów, wśród których wymienić można duży kapitał, spore szanse na zawojowanie rynku, a także fakt, iż spółki tego rodzaju posiadają osobowość prawną (dzięki czemu wspólnikowi łatwiej jest…

Jak dochodzić należności z weksla?

Jak dochodzić należności z weksla?   Większości z nas weksel kojarzy się z XIX-wieczną scenografią. Wydaje się przecież, że w dobie kart kredytowych i bankowości elektronicznej nikomu nie są już potrzebne zabezpieczenia wierzytelności w formie papierów wartościowych. Nic bardziej mylnego… Weksle są dziś wykorzystywane chociażby w bankowości (jako zabezpieczenia kredytów), czy w obrocie gospodarczym (zabezpieczają…

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką po nowelizacji przepisów?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? – krótki poradnik dla dłużnika W 2020 r. przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 – zwana dalej: Prawem upadłościowym). Jej celem było usprawnienie procedur dotyczących m. in. składania wniosku o upadłość konsumencką. Przyjrzyjmy się pokrótce zmianom rzeczonej ustawy i…

Egzekucja z nieruchomości po zmianach wprowadzonych projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

W dniu 28 kwietnia 2020r. pojawił się kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), powszechnie zwany jako tarcza antykryzysowa 3.0. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie stałej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego przez wprowadzenie przepisu art. 952[1] k.p.c., który z założenia ma zagwarantować bezpieczeństwo…

Stan nadzwyczajny a stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Sytuacja w Polsce i na całym świecie spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła na organach władzy państwowej wprowadzanie licznych ograniczeń dotyczących praw i wolności jednostek, a także ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i oferowanych usług. Od kilku tygodni w Polsce zamknięte są kina, teatry, muzea, a galerie handlowe czy restauracje działają w ograniczonym zakresie. Obowiązuje nas zakaz…

Sytuacja prawna stron stosunku najmu w świetle specustawy ws. COVID-19

Epidemia koronawirusa wywróciła do góry nogami nie tylko nasze codzienne życie, ale także gospodarkę i prawo. Dynamiczne zmiany w prawie dotykają coraz szersze kręgi osób, w tym wynajmujących i najemców. Co zmieniło się w ich sytuacji? Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz.…

Naruszenie zasad kwarantanny – co za to grozi?

Epidemia koronawirusa stawia ludzi w zupełnie nowych, nieznanych im dotąd sytuacjach. Jedną z nich jest pobyt w kwarantannie domowej. Mnożą się przy tym pytania o to, co wolno, a czego nie wolno robić osobom skierowanym na tę formę izolacji oraz jakie sankcje grożą za złamanie jej reguł. Przyjrzyjmy się pokrótce temu zagadnieniu. Kluczowym pojęciem, wymagającym…

Przestępstwo znęcania się na gruncie ustawy o ochronie zwierząt

Przestępstwo znęcania się na gruncie ustawy o ochronie zwierząt             „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”. Zacytowany przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) wskazuje na…

Prawo podatkowe

Istnieje możliwość spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem przez jednego z małżonków, z pieniędzy, które uzyskane zostały ze sprzedaży nieruchomości, przekazanej na podstawie umowy darowizny przez rodzica jednego z małżonków.   Na wstępie należy ocenić pierwszą z transakcji stron, tj. darowiznę nieruchomości przez T na rzecz S. W myśl przepisu art. 4a ustawy z…

Umowy deweloperskie

Umowa deweloperska w świetle ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz.1377) Dzień wejścia w życie ustawy: 29.04.2012r. Uregulowanie prawne kwestii dotyczących określenia charakteru umowy deweloperskiej, środków ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, obowiązków stron takiej umowy, zasad prowadzenia rachunków powierniczych ma…

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe Wydatki związanie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie muszą być rozliczane proporcjonalnie Wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę na mocy, której część członków będzie w innym stopniu obciążona obowiązkami niż pozostali lub w innych udziałach niż to wynika z zapisów w aktach notarialnych będzie ponosić wydatki związane z realizacją niektórych przedsięwzięć (np. w zakresie ponoszenia…

Prawo i postępowanie cywilne

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział budynku Dopuszczalny jest podział budynku według płaszczyzn pionowych wraz z gruntem jest dopuszczalny, jeżeli w wyniku tego powstają odrębne budynki. O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość lub gdy uzasadnione interesy właścicieli w tym zakresie gwarantuje ustanowienie odpowiednich służebności. Linia…