Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości, w tym zapewnia:

  • reprezentację w postępowaniach sądowych (zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, służebności itp.),
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego,
  • nadzór nad transakcjami nabycia lub zbycia nieruchomości,
  • opiniowanie umów deweloperskich, umów sprzedaży i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,
  • pomoc prawną w zakresie dotyczącym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • pomoc prawną w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.