Zapraszamy do rozmowy, podczas której jako profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem adwokackim (wsparcie doradcze i reprezentowania stron w sądzie) oraz psychologicznym (badania psychologiczne  i sporządzenie opinii  m.in. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dla sądów) wspólnie z Tobą omówimy potencjały i zagrożenia sytuacji, tak byś swoja decyzję mogła/mógł podejmować w jak najszerszym kontekście. Proponujemy wspólne spotkanie z adwokatem, psychologiem, coachem, którego celem będzie rozszerzenie perspektywy oceny sytuacji, kondycji  i etapu związku, wzajemnych relacji oraz motywacji do podjęcia kroków w stronę przepracowania kryzysu, podjęcia mediacji, czy jego formalnego zakończenia.

Rozwód jest skomplikowanym procesem zmiany obejmującym nie tylko małżonków,  ich dzieci, ale także systemy rodzin pochodzenia, relacje towarzyskie, czasem służbowe, niejednokrotnie uruchamia szereg innych zmian życiowych, jak zmianę miejsca zamieszkania,   podział wspólnego majątku, zmiany w organizacji życia rodziny, czasem zmiany w ilości czasu spędzanego z  dziećmi, zmiany szkoły dla dzieci, konieczność samodzielnego podejmowania różnorodnych decyzji, niekiedy integrację z rodziną nowego partnera, funkcjonowanie w nowych rolach rodzinnych, np macochy i ojczyma, budowanie rodziny patchworkowej i wiele innych zmian, które każda z osobna stanowią wyzwanie i wymagają adaptacji.

Rozwód w ujęciu teorii psychologicznych jest jednym z najsilniej stresogennych sytuacji – w 43 stopniowej skali wydarzeń  stresujących Holmsa i Raher’a zajmuje drugie miejsce. Zarówno decyzja o nim, jak i przechodzenie przez proces rozwodowy wiąże się z wieloma wyzwaniami, których niejednokrotnie nie spodziewamy się, a jego skutki wpływają na wiele lat życia po rozwodzie, a czasem i na całe. Niezależnie od tego, że rozwód bywa postrzegany jako nadzieja na nowe, lepsze życie, wymaga od uczestników, a także ich otoczenia, wieloaspektowej adaptacji. Nierzadko   stosunek do rozwodu i ocena związku przez obojga małżonków istotnie różnią się, a zadawnione i nieopracowywane konflikty wpływają w sposób bezpośredni i czasem nieświadomy na postawy stron wobec siebie nawzajem, wobec dzieci i dalszej rodziny.