Sporządzamy i negocjujemy umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy cesji, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy najmu. prawa cywilnego (np. umowy, roboty budowlane).

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa rzeczowego – ochrona własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw,
  • prawa zobowiązań – bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowania, zadośćuczynienie, wykonanie i niewykonanie umów sprzedaży, dostawy, agencyjnej, o dzieło, o roboty budowlane, umowy darowizny, czy najmu lub dzierżawy.