Adwokat Wojciech Kamiński

 

 

 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach programu stypendialnego odbył studia na Uniwersytecie w Rostocku.

W trakcie studiów odbywał wiele praktyk, w tym praktykę zagraniczną w kancelarii adwokackiej Gonzalo Luis Barra (Dr.) w Lizbonie ‒ również, jako stypendysta.

Aplikację adwokacką odbywał pod okiem nestorów Adwokatury Polskiej.

Adwokat Wojciech Kamiński już podczas odbywania aplikacji adwokackiej, z upoważnienia swojego ówczesnego patrona, prowadził wiele procesów odszkodowawczych czołowych działaczy komitetu strajkowego Stoczni Szczecińskiej internowanych oraz skazanych w procesach politycznych PRL.