beztlamalegif
Wspólnoty mieszkaniowe
Wydatki związanie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie muszą być rozliczane proporcjonalnie

Wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę na mocy, której część członków będzie w innym stopniu obciążona obowiązkami niż pozostali lub w innych udziałach niż to wynika z zapisów w aktach notarialnych będzie ponosić wydatki związane z realizacją niektórych przedsięwzięć (np. w zakresie ponoszenia opłat za energię elektryczną na klatce schodowej, która nie jest wykorzystywana przez pozostałych członków wspólnoty korzystających z odrębnego wejścia do swojego lokalu).W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, iż: „Wynikający z art. 12 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) obowiązek właścicieli lokali ponoszenia w określonym stosunku wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali nie oznacza konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej dla wszystkich tożsamej kwotowo wysokości” – tak: Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 20.6.1997, sygn. akt II CKN 226/97, opubl.: OSNC 1998/1/6.

/adw. W. Kamiński/