Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką po nowelizacji przepisów?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? – krótki poradnik dla dłużnika W 2020 r. przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 – zwana dalej: Prawem upadłościowym). Jej celem było usprawnienie procedur dotyczących m. in. składania wniosku o upadłość konsumencką. Przyjrzyjmy się pokrótce zmianom rzeczonej ustawy i…