Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką po nowelizacji przepisów?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? – krótki poradnik dla dłużnika W 2020 r. przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 – zwana dalej: Prawem upadłościowym). Jej celem było usprawnienie procedur dotyczących m. in. składania wniosku o upadłość konsumencką. Przyjrzyjmy się pokrótce zmianom rzeczonej ustawy i…

Egzekucja z nieruchomości po zmianach wprowadzonych projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

W dniu 28 kwietnia 2020r. pojawił się kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), powszechnie zwany jako tarcza antykryzysowa 3.0. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie stałej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego przez wprowadzenie przepisu art. 952[1] k.p.c., który z założenia ma zagwarantować bezpieczeństwo…

Stan nadzwyczajny a stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Sytuacja w Polsce i na całym świecie spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła na organach władzy państwowej wprowadzanie licznych ograniczeń dotyczących praw i wolności jednostek, a także ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i oferowanych usług. Od kilku tygodni w Polsce zamknięte są kina, teatry, muzea, a galerie handlowe czy restauracje działają w ograniczonym zakresie. Obowiązuje nas zakaz…

Naruszenie zasad kwarantanny – co za to grozi?

Epidemia koronawirusa stawia ludzi w zupełnie nowych, nieznanych im dotąd sytuacjach. Jedną z nich jest pobyt w kwarantannie domowej. Mnożą się przy tym pytania o to, co wolno, a czego nie wolno robić osobom skierowanym na tę formę izolacji oraz jakie sankcje grożą za złamanie jej reguł. Przyjrzyjmy się pokrótce temu zagadnieniu. Kluczowym pojęciem, wymagającym…

Prawo podatkowe

Istnieje możliwość spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem przez jednego z małżonków, z pieniędzy, które uzyskane zostały ze sprzedaży nieruchomości, przekazanej na podstawie umowy darowizny przez rodzica jednego z małżonków.   Na wstępie należy ocenić pierwszą z transakcji stron, tj. darowiznę nieruchomości przez T na rzecz S. W myśl przepisu art. 4a ustawy z…

Umowy deweloperskie

Umowa deweloperska w świetle ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz.1377) Dzień wejścia w życie ustawy: 29.04.2012r. Uregulowanie prawne kwestii dotyczących określenia charakteru umowy deweloperskiej, środków ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, obowiązków stron takiej umowy, zasad prowadzenia rachunków powierniczych ma…

Kancelaria Adwokacka Szczecin

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe Wydatki związanie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie muszą być rozliczane proporcjonalnie Wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę na mocy, której część członków będzie w innym stopniu obciążona obowiązkami niż pozostali lub w innych udziałach niż to wynika z zapisów w aktach notarialnych będzie ponosić wydatki związane z realizacją niektórych przedsięwzięć (np. w zakresie ponoszenia…

Prawo i postępowanie cywilne

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział budynku Dopuszczalny jest podział budynku według płaszczyzn pionowych wraz z gruntem jest dopuszczalny, jeżeli w wyniku tego powstają odrębne budynki. O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość lub gdy uzasadnione interesy właścicieli w tym zakresie gwarantuje ustanowienie odpowiednich służebności. Linia…