Teoria salda i teoria dwóch kondykcji w sprawach frankowych – jest uchwała Sądu Najwyższego

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji to dwie przeciwstawne teorie, które powstały na gruncie rozstrzygnięć dotyczących spraw frankowych o unieważnienie umowy kredytowej denominowanej lub indeksowanej do kursu waluty obcej. Sądy stwierdzając nieważność zawartej umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą stały przed dylematem, którą z omawianych teorii zastosować, czyli w jaki sposób powinno nastąpić wzajemne rozliczenie stron.…