Teoria salda i teoria dwóch kondykcji w sprawach frankowych – jest uchwała Sądu Najwyższego

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji to dwie przeciwstawne teorie, które powstały na gruncie rozstrzygnięć dotyczących spraw frankowych o unieważnienie umowy kredytowej denominowanej lub indeksowanej do kursu waluty obcej. Sądy stwierdzając nieważność zawartej umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą stały przed dylematem, którą z omawianych teorii zastosować, czyli w jaki sposób powinno nastąpić wzajemne rozliczenie stron.…

W prostych słowach o prostej spółce, czyli czym jest i jak założyć P.S.A.?

W prostych słowach o prostej spółce, czyli czym jest i jak założyć P.S.A.?               Prosta spółka akcyjna (dalej: P.S.A.) to zupełnie nowy typ spółki handlowej w polskim porządku prawnym. Wprowadzenie go do naszego systemu prawnego spełniać ma dwa założenia: w pierwszej kolejności – znacząco ułatwić kreowanie i funkcjonowanie spółek, a w konsekwencji – pobudzić…

Kancelaria adwokacka Szczecin

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z.o.o. i spółki akcyjnej – czy to przestępstwo?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego[1]: ,,Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Ustawodawca dookreśla tę normę w przepisie art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego wskazując, że jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (a…

Jakie są przesłanki rozwodu?

Rozwód to bez wątpienia jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Podjęcie decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego bardzo często jest trudne i zwykle odbywa się w emocjach. Bardzo ciężko przeanalizować ,,na chłodno”, jak nasza sytuacja wygląda z prawnego punktu widzenia. W niniejszym komentarzu postaram się zatem przystępnie wyjaśnić, jakie są przesłanki udzielenia rozwodu i…

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym – czym jest i jak się przed nim bronić?

Wyrok zaoczny to orzeczenie zapadłe bez udziału strony, której dotyczy. Ta forma orzekania może stać się w najbliższym czasie o tyle popularna, że wprowadzona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego[1] nastawiona jest na przyspieszenie postępowania. Przyjrzyjmy się więc bliżej samej instytucji wyroku zaocznego i zbadajmy, jak można bronić się przed skutkami jego wydania. Ustawodawca wyraźnie wskazuje…

Kancelaria adwokacka Szczecin

Mądry wspólnik po szkodzie? – kilka uwag o pokrzywdzeniu wspólnika w spółkach kapitałowych

Spółki kapitałowe (spółki z.o.o., akcyjne, a od marca 2021 r. – także proste spółki akcyjne) stanowią obecnie bardzo popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak z kilku powodów, wśród których wymienić można duży kapitał, spore szanse na zawojowanie rynku, a także fakt, iż spółki tego rodzaju posiadają osobowość prawną (dzięki czemu wspólnikowi łatwiej jest…

Jak dochodzić należności z weksla?

Jak dochodzić należności z weksla?   Większości z nas weksel kojarzy się z XIX-wieczną scenografią. Wydaje się przecież, że w dobie kart kredytowych i bankowości elektronicznej nikomu nie są już potrzebne zabezpieczenia wierzytelności w formie papierów wartościowych. Nic bardziej mylnego… Weksle są dziś wykorzystywane chociażby w bankowości (jako zabezpieczenia kredytów), czy w obrocie gospodarczym (zabezpieczają…

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką po nowelizacji przepisów?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? – krótki poradnik dla dłużnika W 2020 r. przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1228 – zwana dalej: Prawem upadłościowym). Jej celem było usprawnienie procedur dotyczących m. in. składania wniosku o upadłość konsumencką. Przyjrzyjmy się pokrótce zmianom rzeczonej ustawy i…

Egzekucja z nieruchomości po zmianach wprowadzonych projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

W dniu 28 kwietnia 2020r. pojawił się kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), powszechnie zwany jako tarcza antykryzysowa 3.0. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie stałej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego przez wprowadzenie przepisu art. 952[1] k.p.c., który z założenia ma zagwarantować bezpieczeństwo…

Stan nadzwyczajny a stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Sytuacja w Polsce i na całym świecie spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła na organach władzy państwowej wprowadzanie licznych ograniczeń dotyczących praw i wolności jednostek, a także ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i oferowanych usług. Od kilku tygodni w Polsce zamknięte są kina, teatry, muzea, a galerie handlowe czy restauracje działają w ograniczonym zakresie. Obowiązuje nas zakaz…