Kancelaria adwokacka Szczecin

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z.o.o. i spółki akcyjnej – czy to przestępstwo?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego[1]: ,,Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”. Ustawodawca dookreśla tę normę w przepisie art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego wskazując, że jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (a…

Jakie są przesłanki rozwodu?

Rozwód to bez wątpienia jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Podjęcie decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego bardzo często jest trudne i zwykle odbywa się w emocjach. Bardzo ciężko przeanalizować ,,na chłodno”, jak nasza sytuacja wygląda z prawnego punktu widzenia. W niniejszym komentarzu postaram się zatem przystępnie wyjaśnić, jakie są przesłanki udzielenia rozwodu i…

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym – czym jest i jak się przed nim bronić?

Wyrok zaoczny to orzeczenie zapadłe bez udziału strony, której dotyczy. Ta forma orzekania może stać się w najbliższym czasie o tyle popularna, że wprowadzona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego[1] nastawiona jest na przyspieszenie postępowania. Przyjrzyjmy się więc bliżej samej instytucji wyroku zaocznego i zbadajmy, jak można bronić się przed skutkami jego wydania. Ustawodawca wyraźnie wskazuje…